Realizované projekty

Realizace > Technologická elektroinstalace kotle VERNER Golem H1800kW

Kategorie: výrobní a průmyslové

Vytvoření uživatelského SW pro technologii kotle VERNER GOLEM H1800kW na osazeném PLC TECOMAT FOXTROT. Součástí zakázky bylo vytvoření komunikačního spojení s nadřazeným řídícím sysémem OMRON pro potřeby vizualizace obsluhované technologie.

Zadavatel: VERNER SK s.r.o.

Termín dokončení realizace: 10/2015